Factuureisen

Terug naar overzicht

Factuureisen


ITV Studios Holding B.V. maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van inkomende facturen. Om facturen snel en efficiënt te verwerken, moeten facturen voldoen aan een aantal (wettelijke) eisen, zoals hierna weergegeven.

Tenaamstelling

ITV Studios Holding B.V.
t.a.v. Financiële Administratie
Postbus 28000
1202 LA Hilversum
Btw-nummer: NL 817597505B01

Factuureisen

Wettelijke eisen
Om een factuur in behandeling te kunnen nemen moet deze voldoen aan de volgende wettelijke eisen:

 • uw NAW-gegevens
 • uw factuurnummer
 • uw btw-ID nummer
 • het van toepassing zijnde BTW tarief en het BTW bedrag
 • de factuurdatum
 • KvK-nummer
 • omschrijving welke goederen en diensten zijn geleverd incl. datum van levering
 • aantal goederen dat is geleverd

Overige eisen aan inkomende facturen
Om facturen snel en efficiënt te kunnen verwerken moeten deze aanvullend aan de volgende eisen voldoen:

 • ons ordernummer
 • uw bankgegevens (IBAN, naam bank, vestigingsplaats, rekeninghouder, rekeningnummer)
 • uw contactpersoon/opdrachtgever bij ITV Studios Holding B.V.
 • de projectnaam en/of het projectnummer in geval deze door opdrachtgever ITV Studios Holding B.V. is doorgegeven

Elektronisch/digitaal factureren
Facturen dienen in pdf-formaat aangeleverd te worden. Deze digitale facturen moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:

 • één factuur + bijbehorende bijlage(n) uitsluitend in pdf per mail
 • de pdf mag niet beveiligd zijn
 • de pdf moet goed leesbaar zijn

LET OP: dit mailadres alleen gebruiken voor het aanleveren van facturen

Indien een pdf-factuur niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.
Facturen in een ander format dan pdf kunnen wij eveneens niet in behandeling nemen.

Vragen?

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Financiële Administratie van ITV Studios Holding B.V

☎ : 088 – 248 31 11
: administratie@itv.com

Met vriendelijke groet,

Financiële Administratie ITV Studios Holding B.V