Kennisgeving van de sluiting van de Van Doorne Speak-Up line

Geplaatst op: 03/06/2022

ITV plc (“ITV“) heeft Van Doorne ingeschakeld om onderzoek te doen naar beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior (“The Voice of Holland“). Als onderdeel van dit onderzoek heeft Van Doorne op 17 januari 2022 de Van Doorne Speak-Up line in het leven geroepen. Via dit meldkanaal kunnen meldingen worden gedaan over mogelijk ongepast gedrag rond The Voice of Holland, direct aan het Van Doorne onderzoeksteam.

Het onderzoek gaat nu een nieuwe fase in. Om die reden heeft Van Doorne vandaag kenbaar gemaakt dat de Van Doorne Speak-Up line vanaf 15 juni 2022 zal worden gesloten. Gelet op de waarborgen rondom het onderzoek en een zorgvuldig proces, is Van Doorne gehouden de sluiting op een voorzichtige en gecontroleerde manier uit te voeren.

Voor degenen die nog geen melding hebben gedaan via de Van Doorne Speak-Up line: ITV moedigt iedereen aan die slachtoffer is geworden van – of getuige is geweest van – ongepast gedrag rond The Voice of Holland, contact op te nemen met de Van Doorne onderzoekers. De Van Doorne Speak-Up line zal nog twee weken open blijven voor nieuwe meldingen, tot 15 juni 2022. Meldingen kunnen worden gedaan via deze link. Na deze datum zal de Van Doorne Speak-Up line gesloten zijn voor nieuwe meldingen. Voor degenen die een melding hebben gedaan via de Van Doorne Speak-Up line zullen de inloggegevens voor de Van Doorne Speak-Up line nog vier weken actief blijven, tot 29 juni 2022. Na deze datum zal de Van Doorne Speak-Up line volledig gesloten zijn. We moedigen alle melders aan om in te loggen in de Van Doorne Speak-Up line vóór de sluiting daarvan, om te bekijken of het onderzoeksteam nog vragen heeft gesteld die niet zijn beantwoord. We bedanken allen die een melding hebben gedaan via de Van Doorne Speak-Up line. We beseffen dat dit voor velen een moeilijk en emotioneel besluit is geweest.

Indien je contact wilt opnemen met het onderzoeksteam na de sluitingsdatum van de Van Doorne Speak-Up line, kun je hun contactgegevens vinden op de website van Van Doorne. Daarnaast kunnen meldingen over ongepast gedrag rond The Voice of Holland of ITV in het algemeen altijd worden gedaan via de ITV Safecall Speak-Up line.

Iedereen die meent slachtoffer te zijn van – of getuige geweest te zijn van – strafbare feiten, moedigen wij aan om dat onmiddellijk te melden bij de politie. Van Doorne en het Openbaar Ministerie onderzoeken ieder onafhankelijk van elkaar, maar er zijn afspraken gemaakt over de verschillende onderzoeken en er is regelmatig constructief overleg met elkaar. Van Doorne is continu in contact met het Openbaar Ministerie en de politie, zodat het strafrechtelijke onderzoek niet wordt ondermijnd.