ITV Studios Statement 21.04

Geplaatst op: 21/04/2022

De belangen van de mogelijke slachtoffers staan voorop; onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan of werkt aan onze shows.

Er wordt een extern onderzoek uitgevoerd door Van Doorne naar beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior in de periode 30 april 2015 (toen Talpa Media door ITV werd overgenomen) tot en met 12 januari 2022. Onderzocht wordt ook of en, zo ja, welke kennis binnen ITV Studios Nederland aanwezig was over ongepast gedrag, hetgeen ook de reden is dat ITV Plc, de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde moedermaatschappij van ITV Studios Nederland, opdracht heeft gegeven voor het externe onderzoek. Van Doorne is bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de Kernwaarden en de Beroepsregels die gelden voor advocaten die zijn toegelaten tot de Nederlandse Orde van Advocaten.

Van Doorne heeft ruime ervaring met dit soort onderzoeken en heeft een toegewijd team samengesteld om het onderzoek uit te voeren. Zij heeft een externe advocaat, gespecialiseerd in beschuldigingen van seksuele intimidatie, en een forensisch psycholoog betrokken om, waar passend, te assisteren bij het onderzoek. Van Doorne heeft geregeld dat potentiële slachtoffers een externe, gespecialiseerde slachtofferadvocaat kunnen raadplegen die uitsluitend het belang van de slachtoffers dient.

Wij blijven iedereen die te maken heeft gehad met, of getuige is geweest van, ongepast gedrag rond The Voice of Holland aanmoedigen om contact op te nemen met de onderzoekers van Van Doorne, die klaar staan om op vertrouwelijke basis met hen te spreken. Als iemand meent slachtoffer of getuige te zijn geweest van een strafbaar feit, moedigen wij hem of haar ten zeerste aan daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.

Het Openbaar Ministerie en Van Doorne verrichten onafhankelijk van elkaar onderzoek, maar er zijn afspraken gemaakt over de verschillende onderzoeken en er is regelmatig constructief overleg. Van Doorne staat voortdurend in contact met het Openbaar Ministerie en de politie om ervoor te zorgen dat het strafrechtelijk onderzoek niet wordt geschaad.

Aangezien het onderzoek nog loopt, en vorderingen worden gemaakt, hebben we op dit moment niets meer toe te voegen.