Statement ITV Studios

Geplaatst op: 20/01/2022

ITV Studios was geschokt en verbijsterd toen het hoorde van de ervaringen van deelnemers aan The Voice of Holland die in het vandaag uitgebrachte BNN/Vara-programma Boos aan de orde zijn gekomen.

Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag dat in het programma naar voren is gekomen.

Nadat ITV Studios vorige week van Boos bericht had ontvangen over dit gedrag, hebben we voortvarend een extern onderzoek ingesteld om volledig inzicht te krijgen in wat er is gebeurd.

Het externe onderzoek wordt geleid door het gerenommeerde Nederlandse advocatenkantoor Van Doorne onder leiding van partner Jan Leliveld. De prioriteit van Van Doorne is het opbouwen van een compleet beeld van wat er is gebeurd. Van Doorne heeft ruime ervaring met dit soort onderzoeken en heeft een toegewijd team samengesteld om het onderzoek te leiden. Van Doorne heeft er ook een externe advocaat bij betrokken die gespecialiseerd is in beschuldigingen van seksuele intimidatie en een forensisch psycholoog om, waar nodig, te assisteren bij het onderzoek.

Deze week heeft een aantal verkennende interviews over aantijgingen van ongepast gedrag plaatsgevonden en het Van Doorne-team heeft al contact gehad met degenen die zich via de vertrouwelijke meldingsprocedure hebben gemeld.

Bij een vooraf opgenomen show als The Voice of Holland is het gebruikelijk een geheimhoudingsclausule op te nemen om te voorkomen dat de resultaten aan de kijkers worden bekendgemaakt voordat de aflevering is uitgezonden. Wij willen alle voormalige deelnemers geruststellen dat hun contract hen er niet van weerhoudt zich te melden.

We willen nogmaals iedereen die het slachtoffer is geworden van – of getuige is geweest van – ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken.

De belangen van eventuele slachtoffers staan in deze omstandigheden voorop. ITV Studios, het Openbaar Ministerie en de politie staan in goed contact met elkaar in verband met de ontvangen meldingen.

Indien u van mening bent dat u slachtoffer of getuige bent geweest van een zedendelict raden wij u ten zeerste aan hiervan direct aangifte te doen bij de politie. Van Doorne zal onderzoek doen naar ander ongepast gedrag rondom The Voice of Holland. Indien u twijfelt over met wie u contact op moet nemen, neem dan alstublieft contact op met Van Doorne.

Dit kan via een beveiligde webpagina bij People Intouch https://vandoorne.speakup.report/speakupitv. Het kanaal geeft de mogelijkheid om anoniem te melden en de gedeelde informatie gaat rechtstreeks naar Van Doorne.