Goed Fout

In deze wekelijkse panel show peilen comedians Edson Da Graça en Martijn Koning onder leiding van Katja Schuurman de morele barometer van Nederland. Wat kan er tegenwoordig nog? En wat kan absoluut niet meer? Mag je nog genieten van een James Bond-film of is deze veel te vrouwonvriendelijk? Aan een panel van duizend mensen worden dit soort videofragmenten en uitspraken voorgelegd met één simpele vraag: kan dit? Het is aan de teams van Edson en Martijn om in te schatten welk percentage van de ondervraagden vindt dat dit nog door de beugel kan.

Terug naar programma’s